Ó-izlandi sagák magyarul - Nemcsak viking metal-híveknek

Ó-izlandi sagák magyarul - Nemcsak viking metal-híveknek

Megjelent az ó-izlandi Völsunga saga szövegének első magyar nyelvű kiadása a Corvina Kiadó gondozásában

"A világirodalom egyik egészen különleges területe az izlandi sagák világa" - fogalmazott Kúnos László. A korabeli eseményeket, családi történeteket mondai és mesei fordulatokkal, valamint versbetétekkel tarkítva elbeszélő koraközépkori műveket a 12-14. század között jegyezték le, korábban szájhagyomány útján éltek és adódtak tovább.

A sagák alapvetően két csoportra oszlanak: az elsőt többnyire mitológiai őstörténetek alkotják, amelyek a 4. és 7. század között játszódnak és az izlandi nép eredetéről mesélnek. Ebbe a típusba tartozik a Corvina által most megjelentett Völsunga saga is, amelyet valamikor a 13. század közepén írtak le és egy izlandi nemzettség legendás elemekkel és ősi hiedelmekkel átszőtt történetéről szól.

A második típusba elsősorban olyan valós történeti alappal is rendelkező hőstörténetek tartoznak, amelyek megörökítik az Izlandot a 8-11. században benépesítő északi törzsek életének egyes történéseit, részleteit - magyarázta Kúnos László, hozzátéve, hogy a két csoport sok közös vonással rendelkezik, ilyen például a különféle viszályok és szerelmek ábrázolásának hasonlósága.

A kiadóvezető hangsúlyozta, hogy a sagák különleges betekintést engednek a korabeli Európában teljesen egyedülálló módon szerveződő ó-izlandi társadalom életébe, amelynek működése leginkább a köztársasági államformához állt közel: egyenrangú családok és nemzetségek alkották, legfőbb döntéshozó szerve egy népgyűlés volt, ahol választott főbíró segítségével rendezték vitás ügyeiket.

A Völsungok történetét Bernáth István (1928-2012), a skandináv irodalom jeles kutatója fordította magyarra. A Corvina most Északi Források címmel szentel új sorozatot a tudós munkásságának, a Völsunga saga ennek első köteteként jelenik meg. A sorozat részeként helyet fognak kapni Bernáth István korábban publikált, de ma már nem fellelhető, valamint halálakor még kiadatlan fordításai is - emelte ki Kúnos László.

Elmondása szerint az Északi Források kötetei egységes és művészein megformált arculattal, jegyzetekkel és magyarázatokkal kiegészítve jelenek meg, a Corvina évi két kiadványt tervez.

A sorozat egyik különlegességének fog számítani a Vörös Eirík története című saga első magyar nyelvű kiadása, amely az Amerikát évszázadokkal Kolumbusz Kristóf utazása előtt megjárt és ott telepeket létrehozó izlandi viking hajósokról szól - magyarázta a kiadóvezető, hozzátéve, hogy az Északi Források következő kötetét, az Egils sagát várhatóan még ebben az évben kézhez kaphatják az olvasók.