A csomagolóanyagok kialakulása

A csomagolóanyagok kialakulása

Az élelmiszerek csomagolása szinte egyidős az emberiséggel.

Napjainkban az élelmiszerek egyre nagyobb mennyiségben és minőségben jelennek meg a kis- és nagykereskedések polcain. A csomagolás célja a termékek mennyiségének és minőségének megóvása a termeléstől, az elosztási láncon keresztül a rendeltetésszerű felhasználásig. 
 
Az élelmiszerek csomagolása szinte egyidős az emberiséggel. Az ember az élete folyamán folyamatosan gyűjtöget, termel, kereskedik, és így csomagol is. Az anyagok, termények összefogásához a legkülönfélébb eszközöket és eljárásokat alkalmazták, ezek a csomagolás legősibb formái. Ekkor még kizárólag természetes anyagokat használtak fel csomagolásra, pl. állati bőröket. Ezek elhasználódása a környezetet egyáltalán nem terhelte, hiszen fokozatosan lebomlottak.
 
A csomagolóanyagok kialakulását illetően érdekes felfedezéssel találkozhatunk. A világ különböző részein egymástól eltérő csomagolóanyagok használatára bukkantak a kutatók. A legrégebbi csomagolóeszközök közé tartozik a vesszőből vagy gyékényből font kosár, melyet már az időszámításunk előtt több ezer évvel is használtak. A másik már évezredek óta legjelentősebb csomagolóeszköz a papír, mely napjainkban is az egyik elengedhetetlen csomagolóanyagunk. A világ egymástól távol eső pontjain találtak égetett agyagedényeket, korsókat, vázákat, melyeket háztartási és tárolási célra egyaránt használtak. Időszámításunk előtti Görögországból származnak az első üvegcsék, üvegedények, majd előtérbe kerültek a bőrből készített, főképpen a bor csomagolására alkalmazott bortömlők is. 
 
A mai értelemben vett csomagolás és csomagolástechnika 1850 körül jelent meg. Élelmiszereket, főként konzerveket reklámoztak azzal, hogy a csomagolt áru fogyasztása higiénikusabb, minősége kedvezőbb. A termékek forgalmazásában az első igazi áttörés 1907-ben, New Yorkban következett be, ahol megnyílt egy kizárólag csomagolt termékeket árusító bolt.
 
A csomagolás technológiájának robbanásszerű fejlődése hozzájárult, hogy nagy világcégek biztonságosan eljuttathassák termékeiket a világ szinte bármely részébe. A jövőben remélhetőleg a jogszabályi, környezeti és társadalmi elvárásoknak megfelelően a környezettudatosság fogja alakítani a csomagolóanyagok kezelésének kérdését. 
 
A természetes erőforrásaink felhasználási hatékonyságának növelése, valamint az anyagok körforgásának megteremtése egyre sürgetőbb feladat. A Nulla Hulladék (Zero Waste) kezdeményezés olyan életmód kialakítását tűzi ki célul, amelyben nem keletkezik végleges hulladék, mivel minden elhasznált anyag, máshol még újrafelhasználható erőforrásként jelentkezik. Azaz a termékek tervezése és a folyamatok működtetése során végeredményében csökken a hulladékok mennyisége és veszélyessége. Sok város, többek között New York és San Francisco már azon dolgozik, hogy a világ első Zero Waste városává váljon. Várhatóan egyre természetesebbé fog válni, hogy az egyszer használatos, környezetre káros csomagolóanyagok helyett újrahasznosítható, a fogyasztók és termelők számára is költséghatékony megoldások kerülnek előtérbe.