Mindent a Bak jegyről

Mindent a Bak jegyről

Születési idő: december 22. – január 20.

Legnagyobb erényei a tárgyilagosság, a megvesztegethetetlenség, becsületesség és az igazságérzet. Önuralma is példátlan. Feltűnően jó az emlékezőtehetsége. Okos, diplomatikus és kitűnő szervezőképességű. Ő az örök tervező, a fő cél elérésére törekvő. Nehezen hozható ki a sodrából, de ha megharagszik, hosszú időre van szüksége, hogy megnyugodjék és megbocsásson. Akarata határozott, állhatatos, szívós. Sokat ad a külső méltóságra, a fegyelmezett tartásra. Szorong attól, hogy vagyona elvész, ezért nagyon takarékos. Értelmetlen pazarlásnak tartja, ha egy falat is a tányéron marad.
Az érzelmek fitogtatását nem szereti. Mindezek hátterében az áll, hogy nem akarja magát megmutatni, fél, hogy belelátnak. Nehéz a barátságába férkőzni, de ha egyszer megnyílik a lelke, akkor igen befogadó és őszinte. Nem avatkozik mások dolgába, de az övébe sem tűr beleszólást. Érzései mélyek, de bizonyos kedélyállapot-hullámzás az alaptermészetéhez tartozik. Lelke mélyén nagyon fél a haláltól, ezért kerül minden ezzel foglalkozó témakört. Nyitott a filozófia irányába.
 
A Bak ember a hivatásban:
A rangemelkedésre lesz beállítva. Erős a becsvágya. Lételeme a munka, szolgálat, előléptetés, kitüntetés, a rang, a hatalom. Tisztában van vele, hogy csak verejtékes munkával, sok akadály elhárításával érhet célt. A megkezdett dolgot akkor sem hagyja abba, ha valamilyen körülmény akadályozza. A sikertelenség nem bénítja, szívóssággal halad célja felé. Élete a "ki nevet a végén" – sok kockával visszamenni, elölről kezdeni – játékhoz hasonló. Elvárja a teljesített szolgálatért az elismerést, s ha ezt nem kapja meg, szeszélyességgel, mogorvasággal, hallgatagsággal válaszolhat.
 
A szerelemben:
 
Fontos számára, hogy partnerére számítani, építeni tudjon. Nem annyira az érzelmi fellángolás, mint inkább a reális ész kap hangsúlyt, s a tudatosság: mi várható partnerétől. Hűséges és stabil, aki tűrni is tud. Szerelmi ügyekben zárkózott. Nehezen oldódik fel a szerelmi együttlétben. Férfiként nem ő kéri meg a nő kezét, az övét kell megkérni. Házasságában is az értelmi alapon nyugvó kapcsolat, a praktikus életbeállítottság lesz a fontos, nem pedig a lángoló szenvedély. A Bak nő, mint jó üzleti érzékkel rendelkező társ, segíti férjét az előrehaladásban.