Mivel foglalkozik az asztrológia?

Mivel foglalkozik az asztrológia?

Jövendőmondás, komoly tudományág, vagy puszta hókuszpókusz?

A csillagjóslás a tudás és megértés egyik legrégebbi rendszere a világon. Az emberek felnéztek az égre, onnan várva segítséget ahhoz, hogy megértsék a földi életet- ez alól pedig a mai világ sem kivétel. Az asztrológia egyszerre hóbort, szalontrükk és vidám időtöltés, ugyanakkor egy olyan tudományág is, amely behatol a valóság lényébe, mélyebbre, mint arra bármely más tudományág képes lenne. Vizsgáljuk meg hát közelebbről: az asztrológia valóban jövendőmondás, komoly tudományág, vagy puszta hókuszpókusz?
 
Minden egyénben ugyanazok a megnyilvánulásra váró energiák vannak jelen. Minden embernek szüksége van arra, hogy úgy érezze, valamilyen módon fontos, de minden ember más módon fejezi ki az igényét a fontosságra. Ehhez hasonlóan minden embernek szüksége van egyfajta életkörnyezetre, és más-más módon juttatják kifejezésre, hogy nekik milyenek is az ideális életkörülményeik.
 
Az asztrológia lehetővé teszi számunkra, hogy egy másik szemszögből láthassuk, mik a saját igényeink, valamint, hogy jobban megértsük mások igényeit és szükségleteit.
 
Az asztrológia a bolygók és az emberi élet eseményei közötti összefüggéseket vizsgálja. Tökéletesen tükrözi ezt az asztrológia mottója is: „Ahogy fent, úgy lent!”. Ez a feltételezés azt sugallja, hogy létezik egy kapcsolat a bolygók és az emberek ügyei között. Továbbá, ez azt jelenti, hogy létezik egy sokatmondó kapcsolat a földi jelenségek és a Naprendszer bolygóinak helyzete között. Kisebb-nagyobb mértékben, a különböző kultúrákban szerte a világon elterjedt az a meggyőződés, hogy az éjszakai égbolton lévő "vándorok" valamiféle fontos jelentőséggel bírnak az emberi élet kérdéseivel kapcsolatosan. 
 
Ez az az alap feltételezés, - melyet egyenlő részben táplált a csodálat, titokzatosság, és a vágy, hogy megismerjük és uralmunk alá hajtsuk a környezetünket - amely mindig is az asztrológia megingathatatlan meglátása volt, és életben tartotta azt a gyökeresen eltérő hitrendszerek fejlődése során.
 
Az asztrológia nem az életünket diktálja és nem is mondja meg nekünk, hogyan döntsünk bizonyos kérdésekben, viszont segít leírni a belső látásmódunkat, hogy jobban tudjuk irányítani mindennapjainkat és kijelölni életünk útját. Segít felszínre hozni az egyéni igényeinket, hogy ki tudjuk fejleszteni a tehetségeinket, mederbe tereljük az energiánkat, és a nehézségek fölé emelkedjünk az életben.