Szeptember 15.

Szeptember 15.

A demokrácia nemzetközi napja

Az ENSZ Közgyűlésének 2007. novemberi határozata értelmében szeptember 15. a demokrácia
napja, és 2008 óta világszerte megünneplik.
 
Habár a demokráciát a világ különböző pontjain különbözőképpen értelmezik, abban valamennyi
parlament egységes, hogy szorgalmazzák az ENSZ alapértékei szerint a demokratizálódás
folyamatának elősegítését, illetve az emberi alapjogok tiszteletben tartását. Az emberi jogok
egyetemes nyilatkozata (1948) leszögezi: „Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő
méltósága és joga van.” Ugyanezen nyilatkozat szerint a nép akaratának titkos szavazáson alapuló
választásokon kell kifejezésre jutnia.
 
De mi is a modern demokrácia?
A fogas kérdéshez hívjuk segítségül Alexis de Tocqueville-t (1805–1859), a jeles politikai gondolkodót,
aki az elsők között vizsgálta mindezt a fiatal amerikai demokrácia példáján. Annyit magunk is
sejthetünk, hogy a modern demokrácia valami olyasmi, amikor a néphatalmat beengedik az államba.
Annyiban több a liberalizmusnál, hogy nem csupán politikai formát jelent, hanem politikai tartalmat
és célt is. A demokráciák kívánatos célja – tán meglepő lesz – nem a minél szélesebb politikai
részvétel meg az egyéni szabadságok kiterjesztése, vagy a tömeges önmegvalósítás szolgálata, hanem
a gazdasági jólét és társadalmi egyenlőség.